Kandidaten

Lijsttrekker is Geert Schipaanboord. Hij is nu raadslid vanuit ChristenUnie-SGP binnen de CDA fractie, en heeft dus al vier jaar ervaring in de Leiderdorpse raad. De top vijf van de lijst zal de dagelijkse campagne gaan voeren.en zijn ook beschikbaar als gemeente of burgerraadslid. 

Hieronder vindt u een verdere kennismaking met onze top vijf.

Geert Schipaanboord (1)

Ik ben Geert Schipaanboord (1985).  Sinds 2010 woon ik in Leiderdorp. Ik ben getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Ik werk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag op het gebied van de jeugdzorg. Daar zet ik me in om hulp dichterbij kinderen en hun ouders te brengen en te verbeteren. Vanaf 2014 zit ik met veel plezier in de gemeenteraad van Leiderdorp, daar ben ik woordvoerder op de terreinen: ruimte, wonen, groen en economie. Leiderdorp kent veel mantelzorgers en vrijwilligers. Ik wil me er voor inzetten hen beter te ondersteunen. Steeds meer Leiderdorpers zeggen eenzaam te zijn. Het is belangrijk dat we meer naar hen omkijken.

Arie Janssen (2)

Ik ben Arie Janssen (1976), getrouwd en vader van twee kinderen. Sinds 2012 actief in het bestuur van ChristenUnie Leiden e.o. en sinds 2014 burgerraadslid in Leiderdorp namens ChristenUnie en SGP binnen de CDA fractie. Daar houd ik mij vooral bezig met onderwerpen in het sociale domein. Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Rijnlanden en daar houd ik mij bezig met samenwerken en adviseren in de waterketen.

Ik kijk uit naar de campagne en de gemeenteraadsverkiezingen. Als ChristenUnie-SGP gaan wij een nieuw geluid laten horen in Leiderdorp dat zich zal kenmerken door een bewogen hart en een gezond verstand. Concreet betekent dit wij ons hard maken voor een Leiderdorp waarin onze  ouderen de aandacht van de gemeente en omgeving krijgen die ze verdienen.

Annemarie Rozendal - van der Plas (3)

Ik ben Annemarie Rozendal (1988). Ik studeerde Bestuurskunde in Leiden en Amsterdam en in het dagelijks leven ben ik docent NT2 en ondernemer. Met veel plezier woon ik sinds 2016 met mijn man in Leiderdorp. Tijdens het klussen gingen we regelmatig een visje halen bij de viskraam aan de Santhorst. Daar was trouwens een aantal jaar geleden mijn eerste echte kennismaking met Leiderdorp, als zaterdaghulp. Onder de luifel werden heel wat haringen weg gehapt, verhalen uitgewisseld over het dorp en was er oog voor elkaar. Als gezamenlijke partijen Christenunie-SGP willen we ons inzetten voor een Leiderdorp waar mensen worden gezien - oud, jong en nieuw. Daar wil ik als ChristenUnie lid aan meewerken. Ik heb in Leiderdorp een warm thuis gevonden en dat gun ik iedere Leiderdorper.

Leander Tramper (4)

Ik ben Leander Tramper (1998). Sinds 2016 studeer ik Nederlandse taal en cultuur aan de Leidse universiteit. Naast mijn studie werk ik bij een dierenspeciaalzaak en sta ik voor de klas als waarneemdocent. Verder ben ik actief als vrijwilliger voor organisaties als Woord&Daad en de jongerenpartij van de SGP. Toen ik aan mijn studie begon, ben ik in Leiderdorp gaan wonen. Bij mijn eerste ontmoeting met Leiderdorp voelde ik me direct thuis. In de komende periode wil ik ervoor zorgen dat Leiderdorp de plaats is waar de Leiderdorper zich thuis voelt en waar we er zijn voor elkaar.

Marten Westeneng (5)

Ik ben Marten Westeneng (1988), getrouwd en woon sinds dit jaar met mijn vrouw in Leiderdorp. Daarvoor woonde ik in Utrecht, waar ik al politiek actief was voor de ChristenUnie. Ik werk als adviseur mobiliteit bij een adviesbureau en doe mijn best om Nederland elke dag een stukje mooier te maken. Dat is ook de reden dat ik kandidaat ben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil me inzetten voor betere fietspaden, een grotere verkeersveiligheid en een duurzame, klimaatbestendige gemeente. Naast mijn werk ben ik vrijwilliger voor het maatjesproject 'Opa gaat op stap'.