Kieskompas

In Leiderdorp kan de kiezer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn positie in het lokale politieke spectrum bepalen met een KiesKompas. Aan de hand van stellingen bepaalt u welke politieke partij het meest overeenkomt met uw keuzes. Omdat niet alle stellingen in ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden willen we hier graag beargumenteerd onze keuzes toelichten.