Word lid

Draagt u het werk van ChristenUnie/SGP een warm hart toe? Door lid te worden kunt u de slagkracht van de partij vergroten, en zelf betrokken blijven bij de politiek, plaatselijk, provinciaal en landelijk.

U kunt kiezen uit het lidmaatschap van ChristenUnie of SGP. Maak hieronder uw keuze:

Wilt u meer informatie ontvangen over het lidmaatschap, of u vrijblijvend aanmelden voor nieuwsbrieven? Neem dan contact op met de secretaris:

ChristenUnie Leiden e.o.: Tineke Domburg
E-mail: culeiden@gmail.com

SGP Leiden-Leiderdorp e.o.: Janno Sturm
E-mail: sgpleiderdorp@gmail.com