Nieuws

ChristenUnie-SGP wil voorrang geven aan onderwijshuisvesting

School de Hoftuyn (2).JPGwoensdag 03 juli 2019 09:54 De komende tien jaar is er zo'n 13 miljoen euro nodig voor de renovatie en nieuwbouw van scholen. Dit geld is er nu niet. ChristenUnie-SGP maakt zich daar zorgen over. Daarom diende de ... lees verder

Meer oog voor de fietser en voetganger in Leiderdorp!

Evaluatie verkeersplan.JPGmaandag 20 mei 2019 20:50 In het Forum van maandagavond 13 mei heeft de ChristenUnie-SGP tijdens de evaluatie van verkeers- en vervoersbeleid het volgende huiswerk aan het college meegegeven: De evaluatie heeft laten zien ... lees verder

ChristenUnie-SGP wil bibliotheek tijdens verbouwing Sterrentuin open houden

Sterrentuin.jpgvrijdag 01 maart 2019 21:56 Op 18 februari stond de verbouwing van de Sterrentuin op het Politiek Forum. De verbouwing van de Sterrentuin betekent ook, zo blijkt uit de stukken, dat de bibliotheek in de Sterrentuin een jaar ... lees verder

Minimabeleid gaat over mensen en niet over cijfers

Minimabeleid.jpgvrijdag 25 januari 2019 21:40 Ook in Leiderdorp komt armoede voor en dat bleek wel uit de evaluatienota die maandag 21 januari op de agenda stond. In 2016 moest circa 8,5 % van de huishoudens in Leiderdorp rondkomen van een ... lees verder

Geef de maatschappelijke functie voor 'Menswording' een eerlijke kans

Leander Menswording.jpgdinsdag 11 december 2018 20:06 Maandagavond 10 december debatteerde het Politiek Forum over het bestemmingsplan van 'Heelblaadjespad 1', oftewel de voormalige Menswordingskerk. ChristenUnie-SGP ziet dat het plan leeft bij de ... lees verder

Versnelde aanpak van het knelpunt A4

A4 vanaf fietsbrug.jpgvrijdag 23 november 2018 13:17 Wie vanmorgen (23-11-2018) de landelijke media bekeek, kreeg goed nieuws te zien. Minister Van Nieuwenhuizen wil de geplande verbreding van de A4 vervroegen. Daarbij wordt dan dus ook "de beruchte... lees verder

ChristenUnie-SGP gaat voor verbetering informatievoorziening Jeugdzorg

Gezinszorgwoensdag 21 november 2018 11:16 In het Politiek Forum en de Raad van deze week werd er gesproken over het Rekenkamerrapport over toegang tot jeugdzorg en de regio-inkoop van jeugdhulp. In het Rekenkamerrapport werden ... lees verder

Bijdrage ChristenUnie-SGP Leiderdorp Begrotingsraad - Regeren is vooruitzien

Geert Schipaanboordvrijdag 09 november 2018 13:00 Regeren is vooruitzien Geert Schipaanboord, raadslid namens de fractie van de Leiderdorpse ChristenUnie-SGP, zal vanuit het motto ‘Regeren is vooruitzien’ de begroting bespreken. In het verlengde ... lees verder

ChristenUnie-SGP Leiderdorp in gesprek met Leiderdorpers bij de Oranjegalerij

Oranjegalerijdinsdag 02 oktober 2018 22:12 ChristenUnie-SGP staat zaterdagmorgen 6 oktober bij de Oranjegalerij om in gesprek te gaan met Leiderdorpers. Op deze morgen hoopt de Leiderdorpse fractie veel mensen te spreken over de plannen ... lees verder

ChristenUnie-SGP blijft komst nieuwe welzijnsorganisatie kritisch volgen

Voorkant pluspuntvrijdag 13 juli 2018 13:47 De fractienotitie van ChristenUnie-SGP, waarin we onze zorgen over de aanbesteding om te komen tot één welzijnsorganisatie in Leiderdorp hebben verwoord, is besproken in het politiek forum van 2 ... lees verder