Nieuws

Minimabeleid gaat over mensen en niet over cijfers

Minimabeleid.jpgvrijdag 25 januari 2019 21:40 Ook in Leiderdorp komt armoede voor en dat bleek wel uit de evaluatienota die maandag 21 januari op de agenda stond. In 2016 moest circa 8,5 % van de huishoudens in Leiderdorp rondkomen van een ... lees verder

Geef de maatschappelijke functie voor 'Menswording' een eerlijke kans

Leander Menswording.jpgdinsdag 11 december 2018 20:06 Maandagavond 10 december debatteerde het Politiek Forum over het bestemmingsplan van 'Heelblaadjespad 1', oftewel de voormalige Menswordingskerk. ChristenUnie-SGP ziet dat het plan leeft bij de ... lees verder

Versnelde aanpak van het knelpunt A4

A4 vanaf fietsbrug.jpgvrijdag 23 november 2018 13:17 Wie vanmorgen (23-11-2018) de landelijke media bekeek, kreeg goed nieuws te zien. Minister Van Nieuwenhuizen wil de geplande verbreding van de A4 vervroegen. Daarbij wordt dan dus ook "de beruchte... lees verder

ChristenUnie-SGP gaat voor verbetering informatievoorziening Jeugdzorg

Gezinszorgwoensdag 21 november 2018 11:16 In het Politiek Forum en de Raad van deze week werd er gesproken over het Rekenkamerrapport over toegang tot jeugdzorg en de regio-inkoop van jeugdhulp. In het Rekenkamerrapport werden ... lees verder

Bijdrage ChristenUnie-SGP Leiderdorp Begrotingsraad - Regeren is vooruitzien

Geert Schipaanboordvrijdag 09 november 2018 13:00 Regeren is vooruitzien Geert Schipaanboord, raadslid namens de fractie van de Leiderdorpse ChristenUnie-SGP, zal vanuit het motto ‘Regeren is vooruitzien’ de begroting bespreken. In het verlengde ... lees verder

ChristenUnie-SGP Leiderdorp in gesprek met Leiderdorpers bij de Oranjegalerij

Oranjegalerijdinsdag 02 oktober 2018 22:12 ChristenUnie-SGP staat zaterdagmorgen 6 oktober bij de Oranjegalerij om in gesprek te gaan met Leiderdorpers. Op deze morgen hoopt de Leiderdorpse fractie veel mensen te spreken over de plannen ... lees verder

ChristenUnie-SGP blijft komst nieuwe welzijnsorganisatie kritisch volgen

Voorkant pluspuntvrijdag 13 juli 2018 13:47 De fractienotitie van ChristenUnie-SGP, waarin we onze zorgen over de aanbesteding om te komen tot één welzijnsorganisatie in Leiderdorp hebben verwoord, is besproken in het politiek forum van 2 ... lees verder

Steun voor waardering van pleegouders

gezin 624x270dinsdag 10 juli 2018 22:03 Bij de behandeling van de Kadernota heeft ChristenUnie-SGP een motie ingediend om pleegouders jaarlijks een waardering te geven vanuit de gemeente. Bij mantelzorgers gebeurt dat nu wel, bij ... lees verder

ChristenUnie-SGP doet ultieme poging om welzijnswerk in Leiderdorp te sparen

Voorkant pluspuntmaandag 25 juni 2018 21:19 Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Onder deze titel zal de ChristenUnie-SGP Leiderdorp een fractienotitie inbrengen over het lokale welzijn, bestemd voor bespreking bij Kadernota in ... lees verder

ChristenUnie-SGP bespreekt coalitieakkoord vanuit vier Leiderdorpers

Gemeentehuis1woensdag 30 mei 2018 11:12 Tijdens het debat van afgelopen maandagavond heeft de Geert het coalitieakkoord besproken vanuit het perspectief van vier Leiderdorpers. Deze Leiderdorpers worden vandaag of morgen rechtstreeks ... lees verder