Op gesprek bij....

Annekedonderdag 22 februari 2018 22:16

Woensdag 14 februari is Geert Schipaanboord op bezoek geweest bij Anneke van der Leer, coördinator van het team vrijwilligers van schuldhulpmaatje in Leiderdorp. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die mensen met schulden helpen overzicht te krijgen, voordat ze bij de Stadsbank in de schuldsanering gaan. Ook helpen ze mensen met schulden tijdens hun traject bij de Stadsbank.

Schuldhulpmaatje is wat ChristenUnie-SGP betreft een mooi voorbeeld hoe vrijwilligers en beroepskrachten op een goede manier kunnen samenwerken om mensen met schulden daar weer uit te helpen. Schuldhulpmaatje is een initiatief dat ontstaan is vanuit verschillende kerken. Onder de maatjes zijn ook veel niet-kerkgangers.

Anneke is positief over de samenwerking met het Sociaal Team Leiderdorp. Medewerkers daarvan weten Schuldhulpmaatje te vinden. Schuldhulpmaatjes signaleren dat financiële problemen, die uitlopen op schulden, vaak te maken hebben met grote vorderingen van de Belastingdienst. Voor veel mensen is het ingewikkeld om de toeslagen goed te regelen. Wanneer dat niet goed gebeurt, kan dat tot grote schulden leiden en dan is het lastig onderhandelen met de Belastingdienst om tot een redelijke betaalregeling te komen. De Belastingdienst is lastig bereikbaar. Een kantoor in Leiden zou helpen, wat Anneke betreft. Ook de brieven die de Belastingdienst stuurt, zijn vaak niet te begrijpen.

Schuldhulpmaatjes zien soms dat een kleine schuld in een aantal maanden escaleert tot een grote schuld door rente- en boetebetalingen. Het zou dan helpen als er een fonds zou zijn met een geringe rente, waardoor de schuld snel kan worden voldaan, en vervolgens in termijnen kan worden terugbetaald.

ChristenUnie-SGP Leiderdorp zou graag zien dat:

  • Leiderdorp mooie initiatieven als Schuldhulpmaatje ofHulp in de Praktijk (HiP) blijft ondersteunen.
  • Leiderdorp in al haar brieven zorgt voor duidelijke communicatie
  • Leiderdorp en de regio gemeenten zich inzetten voor een fysiek servicepunt van de Belastingdienst in de regio.
  • Leiderdorp met de regiogemeenten in samenspraak met banken de mogelijkheid onderzoekt voor een fonds á la de duurzaamheidslening, waarvanuit kleine schulden snel voldaan kunnen worden en mensen gespreid kunnen terugbetalen.

« Terug