Minimabeleid gaat over mensen en niet over cijfers

Minimabeleid.jpgvrijdag 25 januari 2019 21:40

Ook in Leiderdorp komt armoede voor en dat bleek wel uit de evaluatienota die maandag 21 januari op de agenda stond. In 2016 moest circa 8,5 % van de huishoudens in Leiderdorp rondkomen van een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. En van de 5723 kinderen die in de gemeente Leiderdorp wonen, zijn er 356 in beeld die een beroep doen op minimaregelingen.

Juist bij minimabeleid moeten we ons realiseren dat achter elk getal een mens of kind in armoede schuil gaat en dat was ook de belangrijkste kritiek van ChristenUnie-SGP op de nota. Wij hebben het college opgeroepen om de mensen in armoede op te zoeken en aan de keukentafel het gesprek met elkaar te hebben over de impact van het huidige minimabeleid. Cijfers zijn maar een klein deel van de werkelijkheid.

Ook heeft de ChristenUnie–SGP de coalitiepartijen uitgenodigd om klare wijn te schenken over het wel of niet continueren van de huidige inkomensgrens (120% sociaal minimum). Wat ons betreft blijft dit de ondergrens, maar helaas viel geen van de coalitiepartijen ons hierin bij.

De ChristenUnie-SGP heeft aangegeven zich ook zorgen te maken over de planning van het nieuwe minimabeleid. Dit wordt eind 2019 verwacht maar het college kan de betreffende mensen en kinderen niet te lang in onzekerheid laten. In antwoord op de vraag de ChristenUnie-SGP heeft de wethouder toegezegd dat bij eventuele grote veranderingen er tijdig en goed zal worden gecommuniceerd.

Als laatste hebben we aandacht gevraagd voor de aanbeveling ‘minder regels, meer maatwerk’ in de evaluatienota. Uitgangspunt wat betreft de ChristenUnie-SGP moet zijn dat maatwerk, wat wellicht in uitvoering duurder is, niet moet leiden tot een lager budget voor het minimabeleid of langere wachttijden.

« Terug