Meer oog voor de fietser en voetganger in Leiderdorp!

Evaluatie verkeersplan.JPGmaandag 20 mei 2019 20:50

In het Forum van maandagavond 13 mei heeft de ChristenUnie-SGP tijdens de evaluatie van verkeers- en vervoersbeleid het volgende huiswerk aan het college meegegeven:

  • De evaluatie heeft laten zien dat de fietser er de laatste jaren bekaaid is afgekomen in Leiderdorp. Ondanks een aparte fietsnota in 2015 is er weinig gebeurd in Leiderdorp. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college en de antwoorden bevestigen dit beeld. Daarom moet het nieuwe mobiliteitsbeleid over een andere boeg met meer oog en voorzieningen voor de fietser. Mede door de ontwikkeling van de elektrische fiets is de fiets steeds meer een alternatief voor de auto en komt Leiderdorp meer en meer op fietsafstand van de andere steden in de Randstad te liggen.  
  • Het voetgangersveiligheid moet worden verbeterd in Leiderdorp. De wegen lijken nu vooral ingericht te zijn voor auto’s maar de veiligheid op oversteekplaatsen voor voetgangers moet beter. Berucht voorbeeld is de Valk Boumaweg tussen Persant Snoepweg en Laan van Ouderenzorg. Hier wordt, mede door de inrichting, te hard gereden en dat resulteert in ongelukken. Onze boodschap is door de bril van de voetganger naar deze weg en andere wegen te kijken in Leiderdorp.
  • Recente verkeerscijfers laten zien dat ondanks het verkeersmantra “verkeer buitenom” de verkeersintensiteit op het Engelendaal gaat toe nemen in toekomst. De toename is onafhankelijk van snelheid op de toekomstige Leidse Ring Noord en daarmee dus bijna een zekerheid. Onze fractie ziet graag terug in het nieuwe mobiliteitsbeleid hoe het college denkt om te gaan met deze toekomstige ontwikkeling.

Zie hieronder onze volledige bijdrage.

« Terug