Reactie ChristenUnie-SGP op val Leiderdorps college

gemeentehuis 2maandag 18 november 2019 22:31

Vanavond is de coalitie in Leiderdorp van LPL, VVD en CDA gevallen. De LPL heeft de samenwerking beëindigd vanwege haar standpunt over de Leidse Ring Noord.

ChristenUnie-SGP betreurt de val van deze coalitie en het vertrek van twee goede wethouders, Willem Joosten en Daan Binnendijk. We bedanken hen voor hun grote inzet voor ons dorp. Belangrijke besluiten over de Leidse Ring Noord, de mobiliteitsvisie en het reduceren van het restafval, die op 18 november op de raadsagenda stonden, kunnen nu niet genomen worden. Dat is niet goed voor Leiderdorp.

« Terug