ChristenUnie-SGP wil verlaging begraafkosten

Begraven.jpgwoensdag 10 juni 2020 14:48

Het is helaas jaarlijks terugkerend nieuws: de gemeente Leiderdorp is de op één na duurste gemeente wat betreft begraafkosten. Gisteren was dit weer in het nieuws* en wat de ChristenUnie-SGP is dat dit jaar voor het laatst.

De ChristenUnie-SGP heeft zich al vanaf het begin van de raadsperiode hard gemaakt voor het omlaag brengen van deze kosten. Een eerste stap is gezet in december 2019. Het college heeft toen in de raadsvergadering van 16 december voorgesteld om de lasten voor onbepaalde tijd niet te verhogen met het inflatiepercentage en het huurbedrag voor een algemeen graf voor 15 jaar te laten gelden, in plaats van voor 10 jaar. Dat zorgt voor een verlaging van de kosten per jaar van zo’n 100 euro.

Ondanks deze eerste stap blijven de kosten onwaarschijnlijk hoog en daarom is, op initiatief van de ChristenUnie-SGP, in het coalitieakkoord vastgesteld dat we in Leiderdorp onderzoeken of de tarieven voor begraven verder verlaagd kunnen worden. Dit sluit precies aan bij de landelijk oproep van uitvaartonderneming Monuta aan gemeenten om uniformer en transparanter te zijn over de gemeentelijke grafkosten.

De ChristenUnie-SGP Leiderdorp kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek in Leiderdorp en onze inzet zal zijn om deze kosten op een verantwoorde manier te verlagen. De keuze voor wel of niet begraven in Leiderdorp kan wat de ChristenUnie-SGP niet financieel gedreven zijn.     

* https://www.omroepwest.nl/nieuws/4057008/Begraven-worden-in-Leiderdorp-kost-je-een-flinke-duit

« Terug