Wat vindt de ChristenUnie-SGP van 1,5 miljoen bezuinigingen in Leiderdorp?

Raad Leiderdorp.jpgmaandag 06 juli 2020 22:46

Waarom moet Leiderdorp 1,5 miljoen bezuinigen?

Dat heeft vooral te maken met uitgaven die de gemeente de komende jaren moet doen. Deze kunnen we zonder bezuiniging niet betalen. De belangrijkste post is jeugdzorg. In Leiderdorp krijgen meer jongeren dan het landelijk gemiddelde jeugdzorg. De gemeente reserveert jaarlijks 8 ton om dat te betalen. Dat financiële gat was er afgelopen jaren ook al, maar kon toen nog uit de reserves gedekt worden. Verder zijn veel scholen in Leiderdorp de komende tien jaar toe aan renovatie of nieuwbouw. Ook daarvoor wordt met de bezuinigingen nu geld voor gereserveerd. Daarnaast moet de gemeente extra inzetten op re-integratie van jongeren en statushouders met een uitkering, en op duurzaamheid. Dit zijn uitgaven die ChristenUnie-SGP belangrijk vindt. Die uitgaven zijn alleen mogelijk als er ook bezuinigd wordt.

Wat zijn de voornaamste onderwerpen waarop bezuinigd wordt?

Het college heeft voor ongeveer 2,7 miljoen euro aan bezuinigingsopties voorgelegd en heeft een voorstel gedaan om ongeveer 1,5 miljoen daarvan door te voeren. Er wordt onder meer bezuinigd op de eigen organisatie, op de bijdrage aan regionale samenwerkingsverbanden, op Sportfondsen en breedtesport en op Incluzio.

Waarop mag wat ChristenUnie-SGP betreft niet op bezuinigd worden?

Voor ons is belangrijk dat voorzieningen als de bibliotheek, het zwembad en de kinderboerderij in stand blijven. Daarnaast mogen de meest kwetsbaren niet de dupe zijn van bezuinigingen. Daarom wordt het minimabeleid niet versoberd en zal de ChristenUnie-SGP samen met andere coalitiepartijen voorstellen de bezuiniging op de bijzondere bijstand niet door te voeren. Ook willen we dat de aangekondigde bezuiniging op het gemeentelijke monumentenbeleid niet wordt uitgevoerd. Dit beleid is net een paar jaar van kracht en we moeten bovendien zuinig zijn op onze monumenten en eigenaren van die monumenten ondersteunen.

Hoe staat ChristenUnie-SGP tegenover lastenverzwaring?

Het gat van 1,5 miljoen euro had ook deels overbrugd kunnen worden door de gemeentelijke belastingen met meer dan de jaarlijkse inflatie te verhogen. Dat is niet de keuze van ChristenUnie-SGP. Juist ook in deze onzekere economische tijd als gevolg van corona moeten we burgers niet zwaarder belasten.

Meer weten?

Volg dan het debat op dinsdag 7 juli vanaf 19.30 op raadleiderdorp.nl of neem contact op met onze fractievoorzitter Geert Schipaanboord: geert.schipaanboord@raadleiderdorp.nl

« Terug