Afscheidsspeech Geert Schipaanboord

Screenshot 2022-03-24 at 22-44-44 Raad 23 maart 2022 20 00 00 Gemeente Leiderdorp.pngdonderdag 24 maart 2022 22:39

Afscheidsspeech Geert Schipaanboord als raadslid namens ChristenUnie-SGP in Leiderdorp – 23 maart 2022

Waarom stop je, Geert, als raadslid? Met een ondertoon van ongeloof heb ik die vraag de afgelopen maanden vaak gehad. Niet omdat ik jullie zat ben, collega raadsleden. In al die acht jaar ben ik met plezier naar het gemeentehuis gegaan, en ik heb de onderlinge verhoudingen in de raad eigenlijk altijd heel prettig gevonden. Ik heb veel samenwerking over partijpolitieke grenzen heen ervaren, en ook stevige, maar faire debatten over inhoudelijke tegenstellingen. Ik heb daar van genoten. De waardering die ik van allerlei kanten kreeg bij mijn nominatie als beste raadslid heb ik zeer gewaardeerd. Debatten over grote politieke beslissingen als de noodopvang op de ROC-locatie, een aantal roerige woningbouwdossiers, de Leidse ring Noord, de begroting of samenwerking in de regio waren voor mij de hoogtepunten. Ook op het sociaal domein heeft het af en toe geknetterd. Heel goed en fijn vond ik dat. Politiek is er niet om tegenstellingen op te lossen, maar om ze op een vreedzame manier te beslechten.

De voornaamste reden is dat ik na zo’n 10 jaar 10 uur in de week beschikbaar te zijn geweest voor deze uit de hand gelopen hobby het wel even welletjes vindt. Daarnaast, als raadslid is er altijd meer te doen. Wanneer ik op zaterdag door de Winkelhof speerde om een serie boodschappen te doen als onderdeel van een vol zaterdag programma knaagde wel eens bij mij: een echte volksvertegenwoordiger neemt de tijd voor een praatje hier en daar, maar daar had ik niet echt de tijd voor. Staat mijn hele gezin nu te wachten tot ik meer tijd aan ze kan besteden? Dat is ook niet helemaal zo. Mijn vrouw Jentine bekende onlangs dat ze het wel prettig vond dat ze elke maandagavond voor zichzelf had en mijn oudste zoon Nathan vind dat ik gewoon door had moeten gaan. Lieve Jentine, Nathan, Femke en Charlotte, dan voor jullie steun in al die jaren! Bovenal dank aan God die me de kracht en gezondheid gaf om dit te doen.

En ik blijf politiek actief, in die zin dat er veel meer plaatsen zijn waar je voor je gemeenschap inzet. In het klein in ons gezin, maar ook in de kerk waar ik lid van ben of de schoolgemeenschap waar mijn kinderen onderdeel van zijn. Ook in deze campagne kwam ik weer veel mensen tegen die klaar zijn met dé politiek. Mensen hebben het gevoel dat ze aan de kant staan of niet meedoen of kunnen doen. Tegen hen zou ik willen zeggen: blijf niet aan de kant staan mopperen, maar doe mee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen op zijn of haar manier zich inzet voor samenleven, in het klein of in het groot.

Als raadslid neem je beslissingen die soms diep impact hebben in de levens van mensen, ook in de lokale politiek. Voor mij was en is de bijbel en de bijbelse boodschap leidraad om keuzes te maken. Als overheid moet je duidelijke normen stellen, de politiek moet samenleven ondersteunen en als overheid heb je een extra verantwoordelijkheid voor mensen die tussen wal en schip vallen. Ik heb daarbij geprobeerd integer te zijn, te luisteren en de standpunten van anderen recht te doen.

Ik ben zo’n tien jaar in Leiderdorp politiek actief geweest, eerst twee jaar als burgerraadslid en vier jaar als raadslid namens ChristenUnie-SGP binnen de CDA fractie. Dank Mirjam, Ria, Felix, Joop en Jeff voor de fijne samenwerking toen en met een aantal van jullie is dat tot op de dag van vandaag doorgegaan. In die tijd heb ik maar liefst twee coalities binnen een raadsperiode mogen meemaken, het deelnemen aan de coalitieonderhandelingen was een mooie ervaring. Dank aan Martine, Jeroen en Mirjam voor de fijne samenwerking de laatste twee jaar. In de twee periodes dat ik raadslid ben geweest is het traditie geworden om tussendoor dat de coalitie na ruim twee jaar wisselt. Dus, nieuw formerende partijen, ga direct van start want je hebt maar ruim twee jaar!

Het behalen van een zelfstandige zetel voor ChristenUnie-SGP voor het eerst in de geschiedenis van Leiderdorp in 2018 was een onmiskenbaar hoogtepunt. Arie en Leander, met jullie heb ik heel fijn samengewerkt al die jaren. Daar hebben we afgelopen maandag bij stilgestaan. De kiezer heeft dat vorige week op nieuw beloond met een zetel. Arie, Maarten en Ben en de andere meedenkers, veel wijsheid en Gods zegen toegewenst in het dienen van ons dorp in de komende vier jaar.

Beste Bart, ik heb je vele werk, samen met Viola en Lilian, van nabij meegemaakt via de werkgeverscommissie. Dank voor het sparren, het fijne contact en je expertise. Ik ben nog steeds blij dat we je aangenomen hebben.

Beste Laila, dank voor de warme woorden van afscheid, voor je enorme inzet voor ons dorp en de brug die je steeds slaat tussen het gemeentehuis en het dorp. Je wees ons als raadsleden op onze ambassadeursrol, maar je bent zelf de voornaamste ambassadeur geweest in al die jaren.

In de afgelopen acht jaar heb ik heel wat wethouders meegemaakt, maar het drietal wat er tot op heden zit, heb ik fijn samengewerkt. Beste Willem, Daan en Rik, jullie hebben keihard gewerkt voor het dorp, met zichtbaar resultaat. De inbreng van alle 21 raadsleden hebben jullie serieus genomen in de afgelopen periode. Ik ga het missen!

Leiderdorp heeft goede ambtenaren, dat hoor je regelmatig. Het klopt. Voor mij was het laagdrempelig sparren op de jaarlijkse begrotingsmarkt een symbool voor hoe contact moet zijn tussen politici en ambtenaren: laagdrempelig en inhoudelijk. Daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.

Beste mensen, dank voor de aandacht, ik blijf jullie volgen, het ga jullie goed!

« Terug