ChristenUnie-SGP opnieuw vroeg uit de veren

Ontbijt2.jpgvrijdag 20 januari 2023 19:57

Het is inmiddels een echte traditie: eens in het jaar nodigt de ChristenUnie-SGP fractie de achterban uit om met elkaar te ontbijten. Doel van deze bijeenkomsten is gezamenlijk de balans op maken en te brainstormen over wat nodig en goed is voor Leiderdorp. De driekoppige raadsfractie sprak uit zich graag te laten inspireren en informeren: door álle Leiderdorpers, maar zeker door degenen die een plek hadden op de kandidatenlijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Om 8.00 uur troffen elf vrouwen en mannen elkaar in gebouw Irene aan de Hoofdstraat. Burgerraadslid Ben Tax moest het ontbijt vanwege feestelijke omstandigheden aan zich voorbij laten gaan: hij en zijn vrouw ontvingen eerder deze week een gezonde zoon. 

Fractievoorzitter Arie Janssen kijkt terug op een geslaagd samenzijn: “We zijn een kleine fractie en juist daarom helpen deze bijeenkomsten ons in het stellen van prioriteiten. Onze inzet afgelopen jaar om meer bekendheid te geven aan energietoeslag werd gewaardeerd. Komend jaar zullen we ons ook weer richten op alle Leiderdorpers en voorkomen dat er niemand tussen wal en schip valt. 

Fractiesecretaris Maarten van Nieuw Amerongen licht toe: “Tijdens één van de sessies hebben we met elkaar nagedacht wat Leiderdorp zo’n fijne plek maakt om te wonen, maar ook wat er beter kan. Bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Samen zijn we Leiderdorp: in tijden van een energie- en wooncrisis hebben we een sociale en daadkrachtige gemeentelijke overheid nodig waar mensen op aankunnen. Ook vanuit de oppositie draagt ChristenUnie-SGP bij aan goed bestuur en staan we voor een gemeente die er is voor íedereen.  

« Terug