Bijdrage ChristenUnie-SGP Leiderdorp Begrotingsraad - Regeren is vooruitzien

Geert Schipaanboordvrijdag 09 november 2018 13:00

Regeren is vooruitzien

Geert Schipaanboord, raadslid namens de fractie van de Leiderdorpse ChristenUnie-SGP, zal vanuit het motto ‘Regeren is vooruitzien’ de begroting bespreken. In het verlengde van dat spreekwoord geeft hij ook invulling aan het vertrekpunt van ChristenUnie-SGP. Regeren is namelijk niet alleen vooruitkijken, maar ook omhoog kijken. Dat wordt in Psalm 121 op een mooie manier verwoord:
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE. Die hemel en aarde gemaakt heeft.”
In lijn met deze psalm wenst de fractie van ChristenUnie-SGP de voorzitter, de leden van deze raad en het college wijsheid bij de uitvoering van hun taak in 2019.

ChristenUnie-SGP wil vol inzetten op het terugdringen van de tekorten jeugdhulp
ChristenUnie-SGP vindt het opvallend dat er in de begroting na 2019 niet vooruit wordt gekeken als het gaat over de jeugdhulp. Op jeugdhulp komen we nu al 1 miljoen per jaar te kort. Zonder maatregelen is de reserve Sociaal Domein in 2022 leeg. ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om nu maatregelen te nemen. ChristenUnie-SGP pleit daarom ervoor om inzicht te krijgen in waar de tekorten liggen om zo gericht te kunnen sturen.

ChristenUnie-SGP vindt meer aandacht voor de fiets belangrijk
Leiderdorp krijgt een nieuw IVVP (plan voor het verkeer), maar de al 4 jaar bestaande Fietsnota wordt maar beperkt uitgevoerd! ChristenUnie-SGP pleit voor concrete toezeggingen op dit gebied en geeft daarom een paar concrete suggesties:
- Verbeter de veelgebruikte fietsroutes naar Leiden, met name de Van der Marckstraat op de aansluiting Touwbaan en Lijnbaan.
- Verbeter de mogelijkheden om fietsen te parkeren, bijvoorbeeld bij de Winkelhof.

ChristenUnie-SGP pleit voor een lastenverlaging voor gezinnen
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat Leiderdorp qua bevolking een goede balans heeft tussen jong en oud. Om gezinnen te trekken moet Leiderdorp financieel aantrekkelijk zijn en blijven. ChristenUnie-SGP ziet dat in verhouding de meerpersoonshuishoudens in Leiderdorp zwaar worden belast. Dit is ook te zien in de tabel op de achterzijde van de publiekssamenvatting.
ChristenUnie-SGP pleit ervoor om de gemeentelijke lasten beter te verdelen, waardoor Leiderdorp aantrekkelijk blijft voor gezinnen. ChristenUnie-SGP vraagt daarom aan het college of het college inzichtelijk wil maken wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

ChristenUnie-SGP wil graag lagere kosten voor begraven
Uit een onderzoek van Monuta is al twee keer gebleken dat Leiderdorp de duurste gemeente van Nederland is als het gaat om de kosten van begraven. ChristenUnie-SGP vindt dat begraven niet zou moeten worden belemmerd door financiële overwegingen en pleit ervoor om de tarieven met 20% te verlagen en zal een amendement indienen om dat te regelen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage begroting 9 november 2019 ChristenUnie-SGP.pdf409,2 kBapplication/pdfdownload
Publiekssamenvatting 'Regeren is vooruitzien'.pdf563,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug