ChristenUnie-SGP gaat voor verbetering informatievoorziening Jeugdzorg

woensdag 21 november 2018 11:16

In het Politiek Forum en de Raad van deze week werd er gesproken over het Rekenkamerrapport over toegang tot jeugdzorg en de regio-inkoop van jeugdhulp. In het Rekenkamerrapport werden verschillende aanbevelingen gedaan die, zo leek het, door het college niet werden overgenomen. ChristenUnie-SGP had daarover een motie ingediend. Omdat het college met een aanvullende brief is gekomen, waarin wel duidelijk werd dat ze gehoor gaven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, is deze motie gisteren in de Raad ingetrokken. Het college heeft toegezegd de informatievoorziening aan de raad te verbeteren.
Als het gaat over de regio-inkoop van jeugdhulp is ChristenUnie-SGP kritisch en hebben we als enige fractie tegen de voorgestelde lijn van het college gestemd. We kopen nu jeugdhulp in met de Holland Rijnland gemeenten, het voorstel is om dat met de vier Leidse regio gemeenten te doen vanaf 2020.  Wij zien als groot risico dat specialistische jeugdzorg niet voor alle kinderen beschikbaar is, omdat we dit met maar vier gemeenten willen inkopen. Bovendien vinden we het jammer dat er geen goede evaluatie ligt van het functioneren van de huidige inkooporganisatie op Holland Rijnland schaal de zogenaamde TWO. Bovendien blijkt uit het raadsvoorstel dat de kosten voor ambtelijke capaciteit toenemen.  Echter, we komen nu al geld tekort. ChristenUnie-SGP vindt het niet te verdedigen dat er meer geld gaat naar uitvoeringskosten, en daarmee minder geld naar de hulp zelf.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 1 CU-SGP PvdA D66 informatievoorziening jeugdhulp.pdf81,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug