Leidse Ring Noord vraagt goede inpassing

Ring Noord 2zaterdag 03 maart 2018 20:51

In 2016 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor LAB071, het verbeteren van de ringstructuur in de Leidse regio. Dit vraagt aanpassingen op het tracé van de Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Ook is toen besloten dat de maximumsnelheid op dit deel 80 km per uur wordt. Wel is toen door de gemeenteraad in een motie uitgesproken dat op dit deel trajectcontrole moet worden uitgevoerd en dat maatregelen moeten worden genomen om de overlast voor omwonenden te beperken.

In 2018 zal de Leiderdorpse raad nieuwe besluiten moeten nemen over de invulling voor de Leidse Ring Noord. De besluitvorming is opgedeeld in twee delen, het deel van de Driegatenbrug en langs de Buitenhof tot de Dwarswatering, en het deel vanaf de Dwarswatering tot de N446.

ChristenUnie-SGP zal de komende tijd de volgende insteek kiezen:

  1. Het is goed dat geïnvesteerd wordt in een route buitenom Leiderdorp en in de bereikbaarheid van de regio. In principe staan we dus positief t.o.v. de Leidse Ring Noord.
  2. Geen definitieve besluitvorming zonder duidelijkheid over de handhaving van de maximumsnelheid en over de milieu-effecten voor de omwonenden door middel van een Millieu Effect Rapportage (MER). 
  3. Voor de wijk Driegatenbrug en de bewoners van de wijk Buitenhof die langs het eerste deel van het trace wonen, gaat de komende tijd al veel veranderen, bijvoorbeeld door de sloop van de ROC-locatie en een grote toren die daar in de plaats komt. Zij merken dat de verkeersintensiteit nu al toeneemt. Dat betekent dat bij de uitvoering van de werkzaamheden met voorrang dit deel moet worden opgepakt met stil asfalt, verplaatsing van de weg verder van de woningen van Driegatenbrug direct aan de weg en een goede geluidswal.
  4. In de meedenkgroep met omwonenden voor het tweede deel vanaf de Dwarswatering ligt nu een voorstel op tafel om bij de Koeienrotonde een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten in te richten. In oorspronkelijke tekeningen werd uitgegaan van een verdiepte ligging. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. ChristenUnie-SGP maakt zich hard voor het volgende:
    • Een ongelijkvloerse kruising zorgt voor een betere doorstroming en een mooiere inpassing en is daarom nodig. Bovendien is het op die manier makkelijker voor fietsers om over te steken naar de Boterhuispolder.
    • Zonder ongelijkvloerse kruising vallen de argumenten om 80 km per uur op dit tracee te rijden voor een groot deel weg.

« Terug