Op gesprek bij...

Arie Roest 2donderdag 08 maart 2018 22:38

Vrijdagmiddag 2 maart is Arie Janssen op bezoek geweest bij Arie Roest, ChristenUnie lid en penningmeester van de ruitervereniging (RV) Liethorp. De vereniging bestond in 2017 vijftig jaar en Arie Roest kan enthousiast vertellen over alles wat er komt kijken bij het runnen van een manege. Paardrijden is naast piano spelen één van de jeugddromen van Arie Roest. Piano spelen is een droom gebleven, maar na zijn wethouderschap in Leiderdorp heeft Arie wel het paardrijden opgepakt. Met paarden kwam hij al in zijn jeugd in aanraking op de boerderij van zijn grootvader in de Achthovenerpolder.

Als penningmeester let Arie op de centen van RV Liethdorp en zo komen we al snel op het onderwerp duurzaamheid. Het asbestdak van de manege was een financiële molensteen om de nek van de stichting, waarvan de vereniging de gebouwen huurt. Voor 2024 moet deze vervangen worden, maar door een verandering in de erfpacht, dankzij de Leiderdorpse sportnota, was het voor RV Lietdorp mogelijk om het dak eerder te vervangen. Tijdens de voorbereidingen kwam ook de mogelijkheid naar voren om zonnepanelen te plaatsen op het nieuwe dak. Hiervoor moest de manege een lening aangaan van €40.000 en onder andere de gemeente Leiderdorp wilde garant staan middels het stimuleringsfonds duurzaamheid. Hierdoor kan de lening tegen een lager percentage worden afgesloten en verwacht de penningmeester de investering snel terug te verdienen. In april zal worden gestart met de werkzaamheden.

Bij een rondgang over de manege blijken de toekomstige zonnepanelen niet de enige duurzaamheidsmaatregel te zijn. In 2016 zijn alle lampen al vervangen door ledlampen. Dit leverde een energiebesparing van ruim 40% kWh/jaar op en de verwachting is dat deze investering in vijf jaar is terugverdiend. Dankzij een door de gemeente aangeboden energiescan worden sinds kort de ventilatoren ’s nachts uitgezet en worden de roosters van de koel- en vrieskasten regelmatiger schoongemaakt om zo energie te besparen. En tot slot krijgt ook de paardenmest van Liethorp een tweede leven in de champignonteelt.

Arie vertelt met passie over de manege en geeft aan dat hij tevreden is over de rol die gemeente Leiderdorp pakt met betrekking tot duurzaamheid. ChristenUnie-SGP vindt dat deze voorbeelden breed gecommuniceerd moeten worden zodat elke Leiderdorper bekend is met de mogelijkheden wat betreft duurzaamheid:

  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken via de duurzaamheidslening, zowel vanwege de energiebesparing als vanwege de grotere waterberging.
  • We zetten in op meer zonnepanelen op hoge gebouwen in Leiderdorp.
  • Nieuwe woningbouwprojecten zijn energieneutraal en hebben geen gasaansluiting.

« Terug