In de bres voor de brandweer

Brandweerautodonderdag 17 mei 2018 22:18

Tijdens het Politiek Forum van 14 mei 2018 ging het ook over de Leiderdorpse brandweer. Over de begroting van de Veiligheidsregio hadden wij voorafgaand aan de vergadering ook technische vragen gesteld. Als ChristenUnie-SGP Leiderdorp viel ons op dat het percentage van uitruk bij prio 1-gevallen binnen 9 minuten behoorlijk is afgenomen. Wij vroegen ons af wat de oorzaken hiervan zijn en welke beheersmaatregelen er worden getroffen. Die vragen zullen nog worden beantwoord.

Daarnaast is in het verleden het plan gemaakt om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen aan de Schipholweg in Leiden en de kazerne in Leiderdorp te sluiten. De nieuwbouw van deze kazerne is mogelijk niet in 2020 klaar zijn. Mocht deze kazerne in 2021/2022 of later gebouwd worden en niet binnen de begroting van de VRHM kan worden opgevangen, betekent dit een verhoging van de inwonerbijdragen. Als ChristenUnie-SGP Leiderdorp vinden we het gek om een structurele bijdrage te moeten leveren voor iets dat incidenteel uitgesteld wordt.

De vertraging heeft ook gevolgen als het gaat om de vrijwilligers. Door de onduidelijkheid met betrekking tot de nieuwbouw is voor de brandweer in Leiderdorp de vraag wat ze de vrijwilligers kunnen bieden. Dit maakt het lastig om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat is zorgelijk, want de basisbrandweerzorg in Leiderdorp moet op peil blijven. Daarom gaan wij als fractie werken aan een amendement op de zienswijze.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Technische vragen ChristenUnie-SGP begroting Veiligheidsregio57,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug