Christenunie-SGP en de Leiderdorpse coaliteonderhandelingen

Raad Leiderdorp.jpgdinsdag 03 december 2019 20:31

In de raadsvergadering van 18 november jl. is door de LPL de stekker getrokken uit de Leiderdorpse coalitie. Zij kondigden daarbij aan een coalitie te gaan vormen met de overige oppositiepartijen, minus de ChristenUnie-SGP. Er zijn de afgelopen dagen echter veranderingen in de situatie opgetreden. Vijf vragen en antwoorden hierover:

Wat is de situatie nu?

Vorige week vrijdag (29 november) werd bekend dat de coalitieonderhandelingen tussen LPL, PvdA, D66 en GroenLinks spaak zijn gelopen. Dit betekende dat de tweede partij van Leiderdorp, de VVD, nu het voortouw neemt om een nieuwe coalitie te verkennen. Voor deze verkenning is ook ChristenUnie-SGP uitgenodigd. Bij deze gesprekken zitten dus de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie-SGP aan tafel.

Hoe hebben wij daarop gereageerd?

Naar aanleiding van de uitnodiging heeft de fractie zaterdagavond met beide besturen direct een extra fractievergadering ingelast. We hebben met elkaar de mogelijke scenario’s besproken en onze insteek bepaald voor de verkennende gesprekken.

Waarom praten we mee?

Verantwoordelijkheid nemen voor een stabiel bestuur van Leiderdorp, dat weegt voor onze fractie erg zwaar. Hoewel we de kleinste fractie van Leiderdorp zijn, willen wij niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid in de huidige situatie. Leiderdorp verdient op korte termijn een duurzaam bestuur en de financiële vooruitzichten vragen om daadkracht.

Hoe gaat het nu verder?

Hoewel ChristenUnie-SGP Leiderdorp als eenmansfractie aanschuift, ervaren we dat we een gelijkwaardige speler aan tafel zijn. De komende weken zal met een formateur een zorgvuldig proces ingegaan worden, waarbij de urgentie wel wordt geproefd, maar waarbij het vormen van een stabiel bestuur voor de langere termijn voorop staat.

Wat kunt u doen?

Als fractie zullen we u op belangrijke punten in het proces informeren. We nodigen u uit om mee te denken met ons, maar we vragen u ook om ons in deze spannende tijd mee te nemen in uw gebed.

« Terug