Kosten voor begraven voor het eerst omlaag in Leiderdorp

Begraven.jpgmaandag 16 december 2019 22:00

Verlaging kosten

Leiderdorp is één van de duurste gemeenten in Nederland qua kosten voor begraven. ChristenUnie-SGP zet zich vanaf het begin in om deze kosten omlaag te brengen. Voor het eerst heeft dat nu effect, het college heeft voorgesteld in de raadsvergadering van 16 december om de lasten voor onbepaalde tijd niet te verhogen en met het inflatiepercentage en het huurbedrag voor een algemeen graf voor 15 jaar te laten gelden, in plaats van voor 10 jaar. Dat zorgt voor een verlaging van de kosten per jaar van zo’n 100 euro. De gemeenteraad heeft op 16 december met dit voorstel ingestemd.

Eerste stap

Wat ChristenUnie-SGP betreft is dit een eerste stap. Daarom brengen we in de lopende coalitieonderhandelingen het voorstel in de lasten voor begraven verder te verlagen.

« Terug