Voorstellen oud papier en luierinzameling ChristenUnie-SGP aangenomen

ouD PAPIER.jpgmaandag 16 december 2019 22:30

Oud papier

In de raadsvergadering van 16 december zijn de voorstellen van ChristenUnie-SGP voor inzameling van oud papier en luierinzameling aangenomen. Het college stelde voor om bij de invoering van nascheiding elk huishouden in de laagbouw een bak voor oud papier te geven, en na drie maanden de gelegenheid te bieden de bak voor oud papier terug te geven. ChristenUnie-SGP heeft, samen met het CDA en D66, voorgesteld om mensen in de laagbouw de keuze te laten om geen bak voor papier te nemen. Zij moeten dat dan expliciet aangeven. Fractievoorzitter Geert Schipaanboord: “Daarnaast blijft er de mogelijkheid dat verenigingen, zoals kerken, sportclubs en scholen, oud papier inzamelen en dat ze daar subsidie voor krijgen. Zo blijft er ook een mogelijkheid voor mensen in de laagbouw die geen bak willen, om hun papier kwijt te kunnen. De hoeveelheid restafval zal daarmee omlaag gaan”.

Luiers

Daarnaast heeft ChristenUnie-SGP zich samen met GroenLinks van begin af aan ingezet op betere inzameling van luiers. In het restafval gaat het om zo’n 11%. Betere recycling van luiers zorgt ervoor dat het doel van 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020 dichterbij komt. Het college heeft een goede analyse gedaan van de mogelijkheden voor recyling van luiers, bijvoorbeeld door het naar centrale punten te brengen zoals kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen. Omdat er beperkte recyclecapaciteit is, wordt op dit moment niet tot inzameling overgegaan. Doordat het amendement van ChristenUnie-SGP, GroenLinks en D66 is aangenomen zal de aparte inzameling direct worden opgezet zodra de recyclecapaciteit beschikbaar is.

« Terug