Reactie ChristenUnie-SGP op coalitieakkoord

Molen Munnikenpolder 2vrijdag 20 december 2019 10:00

Vanmorgen presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP het nieuwe Leiderdorpse coalitieakkoord. Met de presentatie van dit akkoord sluiten we een periode als oppositiepartij af en zijn we vanaf nu onderdeel van de coalitie. Namens ChristenUnie-SGP namen Arie Janssen en Geert Schipaanboord deel aan de onderhandelingen. In de onderstaande vragen en bijbehorende antwoorden blikken we kort terug op de onderhandelingen, staan we stil bij het akkoord en kijken we vooruit naar de komende periode.

Hoe verliep het onderhandelingsproces en hoe hebben jullie dat ervaren?

In het onderhandelingsproces stond zorgvuldigheid voorop en ondanks dat is het toch snel gegaan. De fracties kwamen voor het eerst bij elkaar op maandagavond 2 december waarna Robert Strijk als formateur is benaderd. In de week erna hebben er twee lange onderhandelingsgesprekken plaats gevonden en dinsdagavond 17 december is na de laatste sessie een akkoord vastgesteld. Vertegenwoordigers van het ChristenUnie en het SGP bestuur en de rest van de fractie zijn tussentijds op de hoogte gehouden en hebben meegedacht.

Het onderhandelingsproces hebben we vanaf het eerste moment open en met veel wederzijds vertrouwen en begrip ervaren. Een belangrijk rol hierin was weggelegd voor de formateur. In de gesprekken is het prettig een deskundige gespreksvoorzitter te hebben. Hij lette goed op dat de inbreng van iedere partij duidelijk werd in het akkoord. Er was veel ruimte in de formatie om te benoemen wat voor iedere partij belangrijk is. Door dat goed van elkaar te weten, kun je rekening met elkaar houden en weet je wat voor de ander belangrijk is.

Wat zijn typische ChristenUnie-SGP punten in het akkoord?

We noemen er vijf:

  1. Toegang tot jeugdzorg: inzet op praktijkondersteuners bij de huisarts, ruimte om een zorgaanbieder te kiezen die past bij je levensbeschouwelijke achtergrond en continuïteit van personeel als de Jeugd- en Gezinsteams een nieuwe opdracht krijgen.
  2. Pleegzorg en gezinshuizen: jongeren in Leiderdorp die na het bereiken van hun 18de levensjaar nog pleegzorg of hulp in een gezinshuis nodig hebben, krijgen dat tot 21 jaar
  3. Schulden: meer samenwerking tussen onze welzijnspartij Incluzio en vrijwilligersinitiatieven om mensen met schulden eerder te bereiken en beter te begeleiden.
  4. Meer ambitie op duurzaamheid: meer ruimte voor energiecoöperaties, bewust beleid om zwerfafval tegen te gaan, en in 2020 wordt in heel Leiderdorp in kaart gebracht waar kansen liggen op het gebied van zonne-energie.
  5. Het verkleinen van de kloof in lasten tussen één en meerpersoonshuishoudens en het verlagen van de kosten van begraven (Leiderdorp is nu de duurste van Nederland). De financiële vertaling van het akkoord volgt in de kadernota en de begroting, maar dit zal de komende jaren gaan gebeuren.

Lastig punt?

Op dit moment niet. Komend jaar komt het college met voorstellen voor bezuinigingen. Wij steunen dat volledig, want er moet voldoende geld blijven voor bijvoorbeeld toekomstige investeringen in schoolgebouwen en wegen. Maar zo’n proces is spannend, want bezuinigen doet altijd pijn. We zullen goed in verbinding met de inwoners van het dorp blijven om hierin de goede keuzes te maken.

Jullie leveren samen met het  CDA één wethouder?

Klopt, omdat we met één zetel in de raad zitten, leveren we geen wethouder namens ChristenUnie-SGP alleen. Daan Binnendijk, die lid is van het CDA, zal ook namens ChristenUnie-SGP in het college zitten. We hebben er vertrouwen in dat hij dit goed gaat doen, dat heeft hij het afgelopen jaar als wethouder in Leiderdorp laten zien.  Hij heeft een mooie en belangrijke portefeuille, met daarin financiën en het hele sociaal domein. Daan kent ChristenUnie en SGP goed door zijn ervaring als wethouder in o.a. Katwijk.

Bovendien vinden we het niet nodig om in Leiderdorp met vier wethouders te besturen. Zeker niet omdat er bezuinigd zal moeten worden in de komende periode.

Van oppositiepartij naar coalitiepartij: wat gaan we daarvan merken?

De ChristenUnie-SGP heeft niet zelf gesolliciteerd naar deze plek, maar door de val van de vorige coalitie kwam het op ons pad. We zullen dus ook het nieuwe college inhoudelijk en op haar daden beoordelen. Wel is het anders dat er nu een coalitieakkoord ligt waarin veel van de ideeën uit ons verkiezingsprogramma staan, maar waarin wij ook afspraken met onze coalitiepartners hebben gemaakt.

Vragen of een reactie? Mail naar geert.schipaanboord@raadleiderdorp.nl

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Coalitiekkoord Leiderdorp VVD-D66-CDA-ChristenUnie-SGP.pdf300,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug